DZIEŃ KOBIET

  W dniu dzisiejszym 8 marca grupa spotkała się w bibliotece by uczcić Święto Kobiet. Uczestnicy projektu udali się też do Urzędu Gminy do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu uzgodnienia przebiegu ścieżki spacerowo-edukacyjnej "Mazurolandia Pozezdrze". Młodzi zaprojektują na kolejne spotkanie afisz promocyjny projektu.

"Mazurolandia Pozezdrze" - kolejne spotkanie uczestników projektu

Ruszyliśmy z nowym projektem (15.02.2019r.)

    Uczestnicy projektu na pierwszym spotkaniu zostali zaznajomieni z celami projektu, czasem trwania. Mieli też wielką przyjemność obejrzeć podarowane gadżety przez Polsko-Amerykańską Fundację "Równać Szanse".

"MAZUROLANDIA  POZEZDRZE" - nowy projekt biblioteki

Nasza biblioteka po raz kolejny zakwalifikowała się do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym  „Równać Szanse”. Tym razem będziemy realizować projekt pn. "Mazurolandia Pozezdrze". Jest to projekt, który będzie realizowany od stycznia do sierpnia tego roku.

   Warunkiem uzyskania dotacji była obecność koordynatora p. Bronisława Fronckiewicza na szkoleniu

w Warszawie w terminie 10-13.01.2019 r. Poniżej zdjęcia koordynatorów z Polski północnej, centralnej

i wschodniej podczas szkolenia.

 

Gminne Forum Lokalne na Rzecz Młodzieży

                           

 

Aż 25 osób wzięło udział w I Gminnym Forum Lokalnym Na  Rzecz Wspierania Rozwoju Młodzieży Gminy Pozezdrze zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu w ramach projektu  pn. „Pozezdrze oknem na świat” z  Programu „Równać Szanse 2016 – Fora Lokalne z Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Forum odbyło się 27 października 2017 roku na sali w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu dzięki gościnności Dyrektora Szkoły Podstawowej Pani Joanny Soćko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,  dyrektorzy szkoły, pedagodzy, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Gminy,  dzielnicowy, OSP, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pozezdrze i Powiatu,  pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, lokalny przedsiębiorca, pracownik GOPS-u, rodzice, przyjaciele młodzieży.

 

Forum rozpoczął Bronisław Fronckiewicz  koordynator projektu „Pozezdrze oknem na świat”, przywitał przybyłych gości, wprowadził w tematykę  Forum. Następnie głos zabrał   Paweł Walecki specjalista ds. realizacji projektów, który przyjechał do nas z Warszawy z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przedstawił założenia i cele programu „RÓWNAĆ SZANSE” oraz Forum Lokalne, na które przybyli uczestnicy.

 

W pierwszej części spotkania moderatorka Marta Florkowska, zaproponowała uczestnikom przeniesienie się w świat młodzieży. Rozpoczęła się gra przy użyciu kart metaforycznych, a zadaniem było znalezienie wszelkich skojarzeń do słowa młodzież. Uczestnicy uruchomili wyobraźnię, swoje doświadczenia i rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Wynik: młodzież nie jest jednoznaczna  i jak wielu uczestników spotkania, tak wiele metafor.

 

Następnie odbyła się praca warsztatowa w czterech grupach w następujących tematach:

 

1) Jaka jest nasza młodzież w Gminie Pozezdrze? (jej zainteresowania, liczba, wiek, sposoby spędzania wolnego czasu, szanse i zagrożenia dla rozwoju młodzieży);

 

2) Oferta dla młodzieży w Gminie Pozezdrze (w jakie działania młodzież się angażuje, a w jakie nie, co oferują instytucje? Skąd wiemy, że przygotowana oferta jest trafiona?)

 

3) Co wiemy o rzeczywistych potrzebach młodzieży?

 

4) Współpraca środowiska lokalnego na rzecz młodzieży (analiza SWOT).

 

W tej części dyskusyjnej bardzo szybko okazało się, że wiedza na temat młodzieży z gminy wymaga uzupełnienia, we współpracy z różnymi podmiotami pracującymi na jej rzecz. Moderator wskazywała na obszary do sprawdzenia, zbadania i ujednolicenia danych.

 

Forum było świetną okazją do wymiany poglądów, refleksji; szansą na zwrócenie uwagi na trudności z dostosowaniem oferty dla młodych osób. Opinie były bardzo pozytywne, stwierdzono, że forum otworzyło oczy na wiele problemów. Ustalono, że w Gminie Pozezdrze jest potencjał, są osoby chętne do współpracy, należy tylko to wszystko ze sobą powiązać. Padały pierwsze propozycje zoperacjonalizowania działań, czyli spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w temacie diagnozy  oraz spotkanie integracyjne, aby jeszcze bardziej zacieśnić więzy, poznać swoje opinie. Wszyscy zauważyli potrzebę przeprowadzenia diagnozy, która pozwoli profesjonalnie przyjrzeć się potrzebom młodzieży i wspólnie zaplanować działania.

 

 

 

 

 

 

 

  Forum lokalne ma służyć rozwojowi kapitału społecznego w naszej gminie, ma umożliwić wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym i angażującym się we wspieranie młodych

ludzi ich rozwoju oraz startu w dorosłe życie.

"POZEZDRZE OKNEM NA ŚWIAT"

Nowy projekt biblioteki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności              "Równać Szanse ". Projekt będzie realizowany w czasie 1.05 - 31.10.2017r.

Celem Projektu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągnąć wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

27 października 2017r., w godz. 10.30 - 15.00 odbędzie się Gminne Forum Lokalne osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi. Chcemy, żeby forum stało się miejscem dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, jak i o wszelkich barierach leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z naszej miejscowości. Uwrażliwienie na sprawy młodych ludzi i wypracowanie skutecznych narzędzi badania ich potrzeb i problemów, pozwoli na podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w danym środowisku.

 

 

2017 ROK

 

 

  W dniu 17 lipca br. na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu odbyła się prezentacja filmu
pt. "Pozezdrze oczami młodzieży". Film został przyjęty gromkimi brawami przez licznie przybyłych gości, Wójta Gminy Pozezdrze Pana Bohdana Mohyłę, radnych Gminy Pozezdrze, rodziców młodzieży występującej w filmie, mieszkańców i turystów wypoczywających w naszej gminie. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Jest to na pewno świetny materiał promocyjny naszej  gminy - jak powiedział jeden z prelegentów. Młodzież podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu, szczególnie realizatorom Robertowi Reszka i Mariuszowi Tomżyńskiemu.

  Film można obejrzeć na stronie gminnej www.pozezdrze.pl w zakładce - Filmy, You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego filmu!

Zakończenie roku szkolnego

  Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 24 czerwca koordynator projektu Pan Bronisław Fronckiewicz

wręczył certyfikaty ukończenia warsztatów filmowych uczestnikom projektu oraz drobne upominki. Montaż filmu jest już na ukończeniu, będzie pokazany w okresie wakacyjnym i we wrześniu.

Pozezdrze oczami młodzieży

  Pod takim hasłem młodzież skupiona przy naszej bibliotece realizowała 4 i 5 czerwca film o swojej miejscowości. Sesja zdjęciowa trwała 2 dni. Tak powstały scenki z naszych licznych szlaków rowerowych, walorów przyrodniczych,

atrakcji turystycznych połączone z historią naszej gminy. Opracowanie zebranego materiału potrwa 3 tygodnie. Wtedy to będziemy mogli ujrzeć dzieło zdolnej pozezdrzańskiej młodzieży.

 

Kolejne  warsztaty filmowe

W dniu 13 maja odbyliśmy kolejne spotkanie z instruktorem filmowym Robertem Reszka. Tym razem uczyliśmy się korzystania z drona. Oglądaliśmy Pozezdrze z wysokości...

Warsztaty filmowe 23 kwietnia

  Podczas warsztatów, każdy z uczestników projektu podjął się przygotowania krótkiej informacji na temat wybranego przez siebie elementu filmu.

Warsztaty filmowe - 1 kwietnia

   Młodzi podczas kolejnych warsztatów filmowych zapoznali się z obsługą kamery, ustawieniem świateł, dźwięku, charakteryzacją aktorów przed wystąpieniem. Za te wszystkie zadania będą odpowiadać sami, gdyż już podzieli funkcje między siebie reżysera, operatora filmowego, scenarzysty, dźwiękowca, oświetleniowca, charakteryzatora, montażysty.     

   Młodzież spotkała się także z Wójtem Gminy Panem Bohdanem Mohyła i podzielili się swoim pomysłem na film. Wysłuchali też od Pana Wójta wiele cennych uwag, które wykorzystają przy kręceniu filmu.  Oto krótka relacja fotograficzna z przebiegu warsztatów filmowych.

Warsztaty filmowe 

 

4 marca 2016 r. odbyliśmy  pierwsze warsztaty filmowe w ramach realizowanego projektu. Warsztaty poprowadzili specjaliści Robert Reszka i Mariusz Tomżyński - obaj z Olsztyna.

"Gmina Pozezdrze -  w filmie i obrazie". Nowy projekt biblioteki.

   Nasza biblioteka kolejny raz zakwalifikowała się do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym  „Równać Szanse”. Zakwalifikowało się 111 instytucji z całej Polski ( spośród 578 aplikujących). Tym razem będziemy realizować projekt pn. "Gmina Pozezdrze - w filmie i obrazie". Jest to projekt filmowy, który będzie realizowany od lutego do sierpnia tego roku. Realizację reportażu filmowego o naszej Gminie poprzedzimy warsztatami filmowymi, które poprowadzi instruktor Robert Reszka.

   Warunkiem uzyskania dotacji była obecność koordynatora p. Bronisława Fronckiewicza na szkoleniu

w Warszawie w terminie 8-10.01.2016 r. Poniżej zdjęcia koordynatorów z Polski północnej, centralnej

i wschodniej podczas szkolenia.


2016 rok


Młodzież na sesji Rady Gminy Pozezdrze

  W ramach podsumowania projektu "Nasz samorząd-wspólne dobro" młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Pozedrzu uczestniczyła w obradach sesji Rady Gminy. Gimnazjaliści zadawali radnym pytania: o zrealizowanych przez gminę inwestycji w tym roku, o wysokości opłaty klimatycznej, o najdroższej inwestycji, o wysokości dotacji na oświatę. Młodzież otrzymała wyczerpujące odpowiedzi. Radni podziękowali młodym za uczestniczenie w obradach sesji.

     Podsumowanie projektu "Nasz samorząd - wspólne dobro". Wyjazd do starostwa i wycieczka rowerowa.

   Nasza biblioteka, która w ramach projektu związanego z obchodami 25-lecia samorządności, zorganizowała dla 37-osobowej grupy wyjazd do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. 16 września młodzież gimnazjalna z Pozezdrza wraz z opiekunem (nauczycielką Panią Danutą Górską) najpierw odwiedziła placówkę Straży Granicznej. Tam dowiedzieliśmy się jaki sprzęt jest w dyspozycji straży, ile kilometrów granicy ochrania węgorzewska placówka.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Starostwie Powiatowym. W sali konferecyjnej młodzież zasypała pytaniami  wicestarostę Krzysztofa Kołaszewskiego oraz Annę Czapską, która zajmuje się sprawami edukacji i promocji zdrowia. Kolejnym etapem zwiedzania była Komenda Powiatowa Pańtwowej Straży Pożarnej. Tam strażacy zawodowi pokazali nam wyposażenie wozów bojowych.

   Kilka dni później uczestnicy projektu wybrali się na wycieczkę rowerową "Szlakiem inwestycji gminnych". W programie wyprawy znalazły się: stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków w Pozezdrzu, Ośrodek Zarybieniowy "Dgał" w Pieczarkach. Było też pieczenie kiełbasek i integracja przy ognisku.

Szlakiem mazurskich legend i opowieści. Promocja książki

  W dniu 27.08.2015 r. wybraliśmy się z młodzieżą gimnazjalną na promocję szlaku mazurskich legend i opowieści.

Zaś w sobotę 29.08.2015 r. podczas gminnego festynu promowaliśmy wydaną książkę.

Monitoring z programu "Równać Szanse"

  W dn. 02.06.2015r. bibliotekę naszą odwiedzili pracownicy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży : Artur Łęga kierownik Programów Lokalnych i Paweł Walecki asystent programu. Celem spotkania było zaznajomienie się  gości o sposobie realizacji projektu pn. "Szlakiem mazurskich legend i opowieści".

Wyjazd biblioteczny w Mazury Garbate

  W dn. 12 maja br. mieliśmy okazję odwiedzić z młodzieżą gimnazjalną, realizującą projekt pn. "Szlakiem mazurskich legend i opowieści" z PAFW "Równać Szanse", Piramidę w Rapie. Odwiedziliśmy z przyjemnością osadę ekologiczną "Biegnący Wilk" Dariusza i Justyny Morsztynów. Republika Ściborska jak ją sami nazwali położona jest na autentycznym odludziu, w ostatnim dzikim rejonie Mazur Garbatych, kilometr od malutkiej wioski Ściborki. Pan Dariusz znany jako "Biegnący Wilk" to jeden z najbardziej znanych polskich maszerów. W ciągu 70 godzin pokonał 500 kilometrów bezdroży norweskiej tundry i jako pierwszy Polak w historii ukończył Finnmarkslopet - jeden

z najtrudniejszych na świecie wyścig psich zaprzęgów w Norwegii.

  W Republice Ściborskiej zwiedziliśmy Muzeum Kultury Indiańskiej i Eskimoskiej oraz nowo otwarte Muzeum Marii Rodziewiczówny (1864-1944) - polskiej pisarki.

  Odwiedziliśmy jeszcze Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żabinie z 1672 r.  Kościół wpisany jest do rejestru zabytków. Historię kościoła opowiedział nam i oprowadził proboszcz parafii ks. Andrzej Domański. Na zakończenie zwiedzania odbyło się przyjemne ucztowanie przy zorganizowanym grilu przez gościnnego proboszcza.

 

Efekty warsztatów rzeźbiarskich

 

KONTAKT

 

11-610 Pozezdrze

ul. Wolności 24

 

Telefon: 87 427 90 55

 

E-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

Strona www: gbppozezdrze.jimdo.com

 

Katalog on-line

 

Katalog wojewódzki:

www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.htm

Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

 

W tłumaczeniu na język  niemiecki  - "Possessern aus der Sicht der Jugend" https://youtu.be/56OdlhniCVI