Formularz kontaktowy

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

 

 

klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
  w Pozezdrzu, ul. Wolności 24, 11-610 Pozezdrze, tel. 87 427 90 55 e-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl  
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@anrodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Panią/Pana w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
 7. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

KONTAKT

 

11-610 Pozezdrze

ul. Wolności 24

 

Telefon: 87 427 90 55

 

E-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

Strona www: gbppozezdrze.jimdo.com

 

Katalog on-line

 

Katalog wojewódzki:

www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.htm

Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

 

W tłumaczeniu na język  niemiecki  - "Possessern aus der Sicht der Jugend" https://youtu.be/56OdlhniCVI