Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu istnieje od 1949 roku. Zlokalizowana była najpierw w budynku przy ul. Wolności 3, później przeniesiono ją na Wolności 24. gdzie mieści się do dzisiaj. Obecnie zajmuje 3 pomieszczenia o powierzchni 58 m2. Są to: czytelnia na 12 osób, wypożyczalnia i pomieszczenie socjalne. Biblioteka posiada 2 stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do internetu.

Przez kolejne lata prowadzone były prace remontowe, mające na celu polepszenie warunków pracy- doprowadzenie wody, wymiana okien, założenie centralnego ogrzewania oraz zakup nowego wyposażenia bibliotecznego.

Pierwszym pracownikiem biblioteki była Irena Paul. W późniejszym okresie biblioteką kierowały następujące osoby: Helena Kucharska z d. Kupniewska (1958-1964), Wanda Zaranek z d. Hryckiewicz (1964- 1968), Maria Jurewicz z d. Jastrzębska (1968-1977), Iwona Skipska- Pietrołaj (01.06.1977- 06.05.1991), Teresa Wierzchowska (07.05.1991-31.03.2006), Bronisław Fronckiewicz ( od 01.06.2006).

W ramach reorganizajcii administracyjnej w państwie od 1972 r. biblioteka posiadała filię w Kutach, gdzie wcześniej od 1948 r. była placówką samodzielną. Z dniem 30.XI.2011 r. biblioteka została zlikwidowana z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej w Kutach.

Na 60-lecie biblioteki liczba czytelników wynosiła: 482 w Pozezdrzu i 103 w Kutach co stanowiło 17% mieszkańców gminy.

Biblioteka przywiązuje dużą wagę do promocji i upowszechniania czytelnictwa poprzez prowadzone systematycznie zajęcia kulturalno-oświatowe, konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne z klasami, realizację projektów oraz zakup  co roku nowości wydawniczych.

Biblioteka zrealizowała projekty ze środków pozarządowych od 2008r.  takie jak:

- "Śladami legend Jadwigi Tressenberg i historii ziem powiatu węgorzewskiego" ze środków

   Poakcesyjnego   Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW);

- "Dialog z małą sceną" ze środków PPWOW;

- "Z Rodziną silniejsi" ze środków PPWOW;

- "Śladami legend Jadwigi Tressenberg" ze środków Fundacji Wspomagania Wsi;

- "Wakacyjny teatr" ze środków PPWOW;

- "Z teatrem za pan brat" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek ze środków Akademii Rozwoju

                                     Filantropii w Polsce.

- "Nasze dziedzictwo - nasza tożsamość" z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse" 2014 r.

- "Szlakiem mazurskich legend i opowieści" z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse" 2015 r.

- "Nasz samorząd - wspólne dobro" z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse" 2015 r.

- "Gmina Pozezdrze - w filmie i obrazie" z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse" 2016 r.

-  Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016 https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

-  I Gminne Forum Lokalne Na Rzecz Młodzieży Gminy Pozezdrze pt. "Pozezdrze oknem na świat" 27.11.2017 r.

 

KONTAKT

 

11-610 Pozezdrze

ul. Wolności 24

 

Telefon: 87 427 90 55

 

E-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

Strona www: gbppozezdrze.jimdo.com

 

Katalog on-line

 

Katalog wojewódzki:

www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.htm

Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

 

W tłumaczeniu na język  niemiecki  - "Possessern aus der Sicht der Jugend" https://youtu.be/56OdlhniCVI