Warsztaty w bibliotece

  Dnia 13.06.2018 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty profilaktyczne z młodzieżą gimnazjalną z zakresu uzależnień takich jak: od alkoholu, narkotyków, papierosów, internetu, komórki. Warsztaty przeprowadziła Pani psycholog Magdalena Krych z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku.

  Środki na zrealizowanie warsztatów pochodziły z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzień Dziecka

  W dniu 30 maja 2018 r. z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wspólne wyjście z kl. II i III,  z wychowawcami

Panią Małgorzatą Kułak i Panią Dorotą Doniec ze Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu, na amfiteatr.  Dzieci odegrały scenkę teatralną z legendy Jadwigi Tressenberg "Anna Zielarka". Były też różne zabawy: w badmintona, ringo, kalambury. Wszyscy byli zadowoleni z tak spędzonego czasu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, ul. Wolności 24, 11-610 Pozezdrze

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: gbppozez@wbp.olsztyn.pl  lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu, za pomocą adresu: 11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 24

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.), oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) kontaktu w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;

d) wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;

e) prowadzenia ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;

f) prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów;

g) prowadzenia rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni

h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Pozezdrzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 87 427 90 55 lub drogą elektroniczną gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

 

 

Wizyta we Frysztaku

  W dniach od 8-15 maja obchodziliśmy ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W ramach obchodów Kierownik Bronisław

Fronckiewicz odwiedził gościnnie Gminną Bibliotekę Publiczną we Frysztaku w woj. podkarpackim. Na ręce Dyrektor

Jolanty Zarszyńskiej przekazał naszą książkę "Szlakiem mazurskich legend i opowieści" oraz film "Pozezdrze oczami młodzieży".

  Do spotkania doszło podczas wizyty studyjnej w Bieszczadach zorganizowanej dla przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" w dniach 11-13 maja 2018r.

1000 drzew na 100-lecie Niepodległości

  W dniu 27 kwietnia 2018 r.  nasza biblioteka wspólnie z Nadleśnictwem Borki i kl. VI a ze Szkoły Podstawowej

w Pozezdrzu posadziła ponad 1000 sadzonek sosny w lesie pozezdrzańskim. Na zakończenie było ognisko i nagrody pocieszenia ufundowane przez Nadleśnictwo.

Wiosenne odwiedziny

  W dniu 6 kwietnia gościliśmy kl. IIa z wychowawczynią Panią Dorotą Doniec. Dzieci malowały kolorowanki, oglądały książki, a na koniec zaśpiewaliśmy Hymn Polski na okoliczność 100 rocznicy

Odzyskania Niepodległości.

Wesołych Świąt

 

 

                                          Życzy Kierownik i pracownicy

                                                                        GBP w Pozezdrzu        

 

 

 

 

Zapraszamy na nowości wydawnicze

         

                                                                                               FERIE

 

 

                                              Z

 

   

                       BIBLIOTEKĄ

 

 

 

 

 

 

   

                             ZAPRASZAMY

 

     dzieci i młodzież do udziału

 

                                         w zajęciach feryjnych

 

   W programie:

 

* Czytanie wierszy, baśni i bajek

* Konkurs plastyczny dla dzieci pt."Mój zimowy bohater"

* Zimowa lekcja edukacyjna w plenerze- spotkanie

   z pracownikiem Lasów Państwowych

* Surfowanie po internecie

* Gry i zabawy, łamigłówki

 

 

 

 

                     2018

 

ZAPRASZAMY NA MIKOŁAJKI

 

 

W BIBLIOTECE

 

 

8 grudnia o godz. 10.00

 

 

 

 

W programie: Życzenia, prezenty

 

 

                                            i zabawa z Mikołajem

 

 

 

 

 

 

 

          ZAPRASZAMY NA ANDRZEJKI

 

 

 

                                                       W BIBLIOTECE

 

 

                                        30 listopada o godz. 10.00

 

 

 

 

   W programie: gry i zabawy, zgadywanki, taniec

 

              bociana a na koniec słodkości.

 

 

 

Turniej Bocci 12.11.2017

   W odpowiedzi na "I Gminne Forum Lokalne Na Rzecz Młodzieży Gminy Pozezdrze"  Pan Zdzisław Brzozowski

podjął się zorganizowania "I Integracyjnego Turnieju Bocci pod patronatem Wójta Gminy Pozezdrze."

   Boccia jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich, posiadająca walory rehabilitacyjno-sportowe. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność.

   W grze uczestniczyło 6 drużyn po 3, 4 osoby w grupie. Uczestnicy turnieju zintegrowali się jeszcze bardziej

i zapowiedzieli swoje uczestnictwo w dalszych turniejach.

Spotkanie z biblioteką

  16 października odwiedziła nas kl 0 z wych. Panią Elżbietą Brzozowską. Dzieci zapoznały się z pracą bibliotekarza, obejrzały książeczki, wysłuchały wierszy i bajek terapeutycznych.

 

Odwiedziny przedszkolaków

Lekcja biblioteczna

  W dn. 15.09.2017 odwiedziły nas dzieci kl. 0 b z wych. Panią Alicją Wojtków ze Szkoły

Podstawowej w Pozezdrzu. Panie bibliotekarki czytały bajki terapeutyczne, legendy związane

z naszą gminą.

Narodowe czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 05.09.2017 r.

                   KOMUNIKAT

W dniach 01.08 -01.09.2017 r.  Biblioteka będzie nieczynna z powodu przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów.

 

Za niedogodności PRZEPRASZAMY!

"Nagi Tanka" na Sapinie

W dniu 27 lipca  odbyliśmy spływ kajakowy tym razem z harcerzami 63 PDW "Nagi Tanka" wypoczywających w Przerwankach. Był to pierwszy ich spływ naszą rzeką Sapiną.  Było super!

Spływ rzeką Sapiną

 

W dniu 20 lipca 2017 (czwartek) Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu zorganizowała dla swoich czytelników wakacyjny spływ kajakowy rzeką Sapiną.  W spływie wzięło udział aż 22 osoby. Naszą przejażdżkę wodną  rozpoczęliśmy z gospodarstwa Agroturystycznego  p. Janusza Zakrzewskiego z Sapieńca, który wypożyczył nam  kajaki.

 

         Płynęliśmy szlakiem w górę rzeki przez jez. Pozezdrze, jez. Brząs i jez. Wilkus aż do śluzy w Przerwankach. Pogoda nam super dopisała! Pokonaliśmy dystans  ponad 16 km. Wszyscy wrócili w wyśmienitych  humorach choć już zmęczeni.

 

         Panu Januszowi bardzo dziękujemy za udostępnienie sprzętu.

 

 

 

"Poznaj rowerowe szlaki turystyczne"

 

 

13  lipca 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 zapraszamy na wycieczkę rowerową "Szlakiem turystycznym po gminie Pozezdrze i gminie Giżycko". Trasa będzie wiodła przez miejscowości: Pieczarki - Pierkunowo – Nowy Harsz - Kirsajty - Harsz - Pozezdrze. W trakcie wycieczki postoje i poczęstunek.
Powrót ok. godz. 16.00.

 

 

 

 

"Ich Troje" w Bibliotece

 

 

W dniu  5 lipca 2017 r. w środę  o godz. 17.00  Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu gościła lidera zespołu  „Ich Troje” Michała Wiśniewskiego. W spontanicznym spotkaniu udział wzięli mieszkańcy  gminy i zaproszeni gości. Wszyscy chcieli  „dotknąć” naszego  gościa i mieć wspólne zdjęcie. Wrażenie dla wszystkich było niesamowite. Michał stał się także naszym czytelnikiem – ma założoną kartę  i wypożyczył książkę.  Wpisał się także do kroniki bibliotecznej. Na koniec  spotkania były podziękowania i prezenty.  Życzył nam, aby następnym naszym gościem był prezydent Andrzej Duda.

 

- A kto wie, może podczas Narodowego Czytania we wrześniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, prezydent nie odmówi swego uczestnictwa?!

 

 

 

             WAKACJE   Z  BIBLIOTEKĄ

 

 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

 

                      zaprasza dzieci i młodzież

      do udziału w zajęciach wakacyjnych

 

 

 

 

 

 W Programie:

 

* warsztaty plastyczne – Moje wakacje 2017

* wycieczki rowerowe szlakiem turystycznym po

  gminie Pozezdrze

 

* spływ kajakowy (w trakcie odpoczynku czytanie 

   książek dla dzieci i młodzieży)

 * "Czytam, więc jestem" - głośne czytanie z zajęciami plastycznymi

 * gry i zabawy plenerowe

 * rusz głową - gry i zabawy logiczne

 * prezentacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego

 


 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

                         Na zajęcia zapraszamy codziennie od 11 do 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

11-610 Pozezdrze

ul. Wolności 24

 

Telefon: 87 427 90 55

 

E-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

Strona www: gbppozezdrze.jimdo.com

 

Katalog on-line

 

Katalog wojewódzki:

www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.htm

Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

 

W tłumaczeniu na język  niemiecki  - "Possessern aus der Sicht der Jugend" https://youtu.be/56OdlhniCVI